Sản phẩm TINH BỘT NGHỆ AN NHIÊN Đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ( Trung tâm 3) xét nghiệm và cấp chứng nhận:

Kết quả xét nghiệm tinh bột nghệ An Nhiên